Menu
10 291 zadowolonych klientów

REGULAMIN KONKURSU „Pokaż jak przygotowujesz się do Festivalu OFF SNOW”

Rozdział I
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU „Pokaż jak przygotowujesz się do Festivalu OFF SNOW”

1. Organizatorem Konkursu filmowego „Pokaż jak przygotowujesz się do Festivalu OFF SNOW” zwanego dalej “Konkursem” jest Biuro Podróży LOCO Travel Sp. z o.o.
2. Regulamin obowiązuje w Biurze Podróży LOCO Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-392, przy ulicy Słupskiej 11c/9 i biurem w Sopocie 81-850, przy ulicy Kochanowskiego 12, dalej zwanym „LOCO Travel”.
3. Konkurs trwa od 9 listopada 2015 roku do 10 grudnia 2015 roku.
4. Organizator zastrzega, że Regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony lub uchylony.

Rozdział II
FILMY ZGŁASZANE W KONKURSIE

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie filmu o tematyce pokazującej przygotowania do wyjazdu zimowego, Festival OFF SNOW, trwającego maksymalnie 1 minutę.
2. Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden film.
3. Materiał wideo musi zawierać czołówkę LOCO Travel ( POBIERZ TUTAJ)
4. Uczestnik jest zobowiązany do nadania tytułu przygotowanemu przez siebie filmowi.

Rozdział III
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Zgłoszenie do Konkursu należy wysłać na adres mailowy: biuro@loco-travel.pldo 10 grudnia 2015r. do godziny 24:00.
2. W treści maila należy podać dane osoby zgłaszającej film: imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz tytuł filmu i link do filmu załadowanego na stronie, z której można pobrać film typu DropBox, WeTransfer i inne.
3. Uczestnik Konkursu zgłaszając się do Konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanego filmu i posiada wszelkie prawa do umieszczonych w filmie zdjęć oraz ujęć filmowych. Oświadcza także, że wyraża zgodę na wykonanie kopii filmu, emitowanie swojego dzieła w Internecie w trakcie trwania Konkursu oraz w okresie pokonkursowym. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie fragmentów filmów w materiałach reklamowych oraz prezentacjach medialnych.
4. Uczestnik Konkursu zgłaszając się do Konkursu oświadcza, że wszystkie osoby znajdujące się na filmie wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów oraz naruszające przepisy prawa lub ogólnie przyjęte normy społeczne lub obyczajowe i nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
6. Uczestnik oświadcza, że zgadza się z warunkami zgłoszenia swojego udziału w konkursie, oraz jeżeli to nastąpi naprawi szkodę poniesioną przez Organizatora, jeśli którekolwiek z wyżej wymienionych oświadczeń będzie nieprawdziwe.

Rozdział IV
OCENA FILMÓW W KONKURSIE

1. Filmy zgłoszone w Konkursie zostaną umieszczone na kanale YouTube LOCO Travel z tytułem filmu oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu.
2. Następnie linki do filmów zostaną umieszczone w komentarzu pod postem Konkursowym na profilu Facebook locotravelpl
3. Filmy zgłoszone w Konkursie będą oceniane według dwóch kategorii:
3.1 PEOPLE’S CHOISE AWARD – ilość zebranych pod filmami znaczników “Lubię to!” będzie miała jedyny wpływ na wynik.
3.2 LOCO TRAVEL TEAM AWARD – niezawisłe Jury składające się z pracowników biura podróży LOCO Travel oceni wszystkie filmy i wyróżni najlepszy.
4. Termin ogłoszenia zwycięzców obu kategorii zostanie ogłoszony w dniu zakończenia Konkursu.
5. Decyzje podjęte przez LOCO Travel są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. W dniu ogłoszenia wyników Konkursu zwycięskie filmy wraz z danymi zwycięzców (imię oraz nazwisko) zostaną opublikowane na profilu Facebook

Rozdział V
NAGRODY

1. Główną nagrodą w Konkursie w kategorii PEOPLE’S CHOISE AWARD jest Voucher 400 PLN na Festival OFF SNOW 11-20 marca 2016r. i gadżety od LOCO Travel.
2. Główna nagrodą w konkursie w kategorii LOCO TRAVEL TEAM AWARD jest Voucher 400 PLN na Festival OFF SNOW 11-20 marca 2016r. i gadżety od LOCO Travel.
3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o możliwości i sposobie odbioru nagrody w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika Regulaminu Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
6. Regulamin ten wchodzi w życie dnia 9 listopada 2015r.

Dlaczego LOCO TRAVEL?

Bo lubimy aktywnie spędzać czas i tym chcemy zarażać innych.

Bo połączenie aktywności sportowej z dobrą nutą (imprezy, koncerty) i porcją atrakcji (zawody, konkursy) jest naszym przepisem na udany urlop.

Bo zimą możecie pojechać z nami na narty i snowboard, a latem zabierzemy Was na kite’a i windsurfing.

LOCO TRAVEL - We've got your ticket to ride!

ZOBACZ DLACZEGO WARTO

ZOBACZ NASZE

PROMOCJE

SPRAWDZAJ!

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj 50 zł zniżki na kolejny wyjazd. Będziesz otrzymywał istotne informacje, nie wysyłamy spamu!

  • Partnerzy

    s_burger_logogopro-logo-800x800

  • Partnerzy

  • Partnerzy

We've got your ticket to ride