Menu
10 291 zadowolonych klientów

Rezerwacja Borsuk KITE CAMPS

Rezerwacja – osoba niepełnoletnia

Termin

Dane osoby zgłaszającej

Imię i nazwisko

Telefon

Adres email

*wskazany kontakt będzie obowiązujący w czasie realizacji Umowy/Imprezy

Dane uczestnika

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)

Email

Telefon

Imiona rodziców

Dodatkowe dane:

Rozmiar

Waga (kg)

Informacje dotyczące alergii, przewlekłych chorób, zażywanych regularnie leków – podać dawki, stan zdrowia, okulary, aparat na zęby itp.)

Szczepienia (podać rok)
Tężec
Błonica
Dur
Inne

Opis posiadanych umiejętności KITE/Inne sporty:

Inne informacje przydatne podczas obozu (szkoła/klasa, zachowanie dziecka):

Dane rodzica/opiekuna prawnego do kontaktu podczas obozu
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Nr telefonu
e-mail

Oświadczam, że znam program Borsuk KITE CAMP i stan zdrowia zgłoszonej osoby / uczestnika pozwala na uczestnictwo w nim. Ponadto oświadczam, że w niniejszym formularzu podane zostały wszystkie znane mi informacje o zgłoszonej osobie, które mogą pomóc w zapewnieniu jej właściwej opieki w czasie trwania Imprezy.
TAKNIE

Rozumiem i akceptuję fakt, że sporty uprawiane podczas Borsuk CAMPs są sportami, z którymi niezależnie od poziomu dbałości o bezpieczeństwo, zachowanej ostrożności, sposobu instruktażu, czy posiadanej specjalistycznej wiedzy i umiejętności, możliwe są niebezpieczeństwa, których nie można wyeliminować. Akceptuję to ryzyko w pełni.
TAKNIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133 pozycja 833 z późn. zm.). Organizator Imprezy zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych jedynie w celu tworzenia dokumentów oraz przekazywania informacji niezbędnych w dalszym toku realizacji Imprezy i dodatkowych zamówień oraz w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osoby zgłoszonej.
TAKNIE

Wyrażam zgodę na transport mojego dziecka samochodem poza teren kempingu w ramach realizacji programu lub w celu udania się na zakupy do pobliskiego sklepu.
TAKNIE

Wyrażam także zgodę na wykorzystywanie podanych w formularzu adresów e-mail do celów marketingowo-promocyjnych przez Kite Park / paprika plus Katarzyna Englert, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133 pozycja 833 z późn. zm.)
TAKNIE

Zgadzam się również na wykonywanie zdjęć i filmów z udziałem uczestnika podczas imprezy i wykorzystywanie ich w celach analiz szkoleniowych jak i na wykorzystanie ich na Facebooku Kite Park / Borsuk Pro Camps i stronie www.kitepark.pl.
TAKNIE

Oświadczam, że zapoznałem (-łam) się z treścią dokumentów będących integralną częścią umowy: Oferta Imprezy Borsuk KITE CAMP, której dotyczy niniejsza umowa, Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych KITE PARK, REGULAMIN Borsuk CAMPs. Akceptuję warunki wszystkich wyżej wymienionych dokumentów własnoręcznym podpisem i zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania.

Osoba dokonująca zgłoszenia w imieniu i na rzecz osoby trzeciej/osób trzecich oświadcza, że posiada pełnomocnictwo (jest umocowana) do dokonania niniejszego zgłoszenia oraz dokonywania w nim ewentualnych zmian oraz zobowiązuje się do przekazywania wszystkim przez siebie zgłoszonym Uczestnikom pełnych informacji związanych z realizacją niniejszej umowy i jej warunkami. Zobowiązuje się również do pokrycia wszelkich wynikających z niniejszej umowy należności za zgłoszone osoby.

Rezerwacja – osoba pełnoletnia

Termin

Dane osoby zgłaszającej

Imię i nazwisko

Telefon

Adres email

*wskazany kontakt będzie obowiązujący w czasie realizacji Umowy/Imprezy

Dane uczestnika

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)

Email

Telefon

Imiona rodziców

Dodatkowe dane:

Rozmiar

Waga (kg)

Informacje dotyczące alergii, przewlekłych chorób, zażywanych regularnie leków – podać dawki, stan zdrowia, okulary, aparat na zęby itp.)

Szczepienia (podać rok)
Tężec
Błonica
Dur
Inne

Opis posiadanych umiejętności KITE/Inne sporty:

Oświadczam, że znam program Borsuk KITE CAMP i stan zdrowia zgłoszonej osoby / uczestnika pozwala na uczestnictwo w nim. Ponadto oświadczam, że w niniejszym formularzu podane zostały wszystkie znane mi informacje o zgłoszonej osobie, które mogą pomóc w zapewnieniu jej właściwej opieki w czasie trwania Imprezy.
TAKNIE

Rozumiem i akceptuję fakt, że sporty uprawiane podczas Borsuk CAMPs są sportami, z którymi niezależnie od poziomu dbałości o bezpieczeństwo, zachowanej ostrożności, sposobu instruktażu, czy posiadanej specjalistycznej wiedzy i umiejętności, możliwe są niebezpieczeństwa, których nie można wyeliminować. Akceptuję to ryzyko w pełni.
TAKNIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133 pozycja 833 z późn. zm.). Organizator Imprezy zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych jedynie w celu tworzenia dokumentów oraz przekazywania informacji niezbędnych w dalszym toku realizacji Imprezy i dodatkowych zamówień oraz w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osoby zgłoszonej.
TAKNIE

Wyrażam zgodę na transport mojego dziecka samochodem poza teren kempingu w ramach realizacji programu lub w celu udania się na zakupy do pobliskiego sklepu.
TAKNIE

Wyrażam także zgodę na wykorzystywanie podanych w formularzu adresów e-mail do celów marketingowo-promocyjnych przez Kite Park / paprika plus Katarzyna Englert, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133 pozycja 833 z późn. zm.)
TAKNIE

Zgadzam się również na wykonywanie zdjęć i filmów z udziałem uczestnika podczas imprezy i wykorzystywanie ich w celach analiz szkoleniowych jak i na wykorzystanie ich na Facebooku Kite Park / Borsuk Pro Camps i stronie www.kitepark.pl.
TAKNIE

Oświadczam, że zapoznałem (-łam) się z treścią dokumentów będących integralną częścią umowy: Oferta Imprezy Borsuk KITE CAMP, której dotyczy niniejsza umowa, Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych KITE PARK, REGULAMIN Borsuk CAMPs. Akceptuję warunki wszystkich wyżej wymienionych dokumentów własnoręcznym podpisem i zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania.

Osoba dokonująca zgłoszenia w imieniu i na rzecz osoby trzeciej/osób trzecich oświadcza, że posiada pełnomocnictwo (jest umocowana) do dokonania niniejszego zgłoszenia oraz dokonywania w nim ewentualnych zmian oraz zobowiązuje się do przekazywania wszystkim przez siebie zgłoszonym Uczestnikom pełnych informacji związanych z realizacją niniejszej umowy i jej warunkami. Zobowiązuje się również do pokrycia wszelkich wynikających z niniejszej umowy należności za zgłoszone osoby.

Dlaczego LOCO TRAVEL?

Bo lubimy aktywnie spędzać czas i tym chcemy zarażać innych.

Bo połączenie aktywności sportowej z dobrą nutą (imprezy, koncerty) i porcją atrakcji (zawody, konkursy) jest naszym przepisem na udany urlop.

Bo zimą możecie pojechać z nami na narty i snowboard, a latem zabierzemy Was na kite’a i windsurfing.

LOCO TRAVEL - We've got your ticket to ride!

ZOBACZ DLACZEGO WARTO

ZOBACZ NASZE

PROMOCJE

SPRAWDZAJ!

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj 50 zł zniżki na kolejny wyjazd. Będziesz otrzymywał istotne informacje, nie wysyłamy spamu!

  • Partnerzy

    s_burger_logogopro-logo-800x800

  • Partnerzy

  • Partnerzy

We've got your ticket to ride