Ubezpieczenie

JESTEŚMY LOCO - POZNAJ NAS!

Co obejmuje suma ubezpieczenia, które jest w cenie wyjazdu?
Suma ubezpieczenia obejmuje cały komplet, jaki prawdziwy snowboarder lub narciarz potrzebuje w czasie pobytu w Alpach! Ubezpieczenie zaczyna działać w momencie wyjazdu aż do powrotu. Firma w której jesteśmy ubezpieczeni to bardzo dobry ubezpieczyciel, który gwarantuje kompleksową usługę ubezpieczenia w czasie pobytu na stoku i poza nim. Ubezpieczenie na pewno zapewni: transport helikopterem, hospitalizację, wizyty u lekarza czy transport powrotny do domu w Polsce.

REZYGNACJA + COVID

ubezpieczenie od rezygnacji

Oferujemy możliwość wykupienia ubezpieczenia na wypadek niemożliwości wzięcia udziału w wyjeździe.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia: OWU  Signal Iduna S. A.

KUP UBEZPIECZENIE OD REZYGNACJI

 

Szczegóły ubezpieczenia:

SKŁADKA: CO OBEJMUJE?
2,95% ceny wyjazdu podstawowe warunki rezygnacji
5,3% ceny wyjazdu rozszerzenie obejmujące między innymi przypadki rezygnacji z powodu zachorowania na COVID-19 lub objęcia ubezpieczonego obowiązkową kwarantanną
5,3% ceny wyjazdu rozszerzenie obejmujące między innymi przypadki rezygnacji z powodu choroby przewlekłej
5,90% ceny wyjazdu rozszerzenie obejmujące między innymi przypadki rezygnacji z powodu zachorowania na COVID-19 lub objęcia ubezpieczonego obowiązkową kwarantanną oraz z powodu choroby przewlekłej

PODSTAWOWE

ubezpieczenie podróżne + narciarstwo

(zawarte w cenie wyjazdu)

Nasze ubezpieczenie podstawowe (w cenie) jest zawarte w firmie: PZU S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia: OWU PZU S.A.

Sumy ubezpieczeń:

– KL: 40 000 PLN (koszty leczenia za granicą);

– Ratownictwo: 40 000 PLN

– NNW: 15 000 PLN (następstwo nieszczęśliwych wypadków);

Dodatkowo ubezpieczenie podstawowe:
– obejmuje: jazdę rekreacyjną na nartach po wyznaczonej trasie, zdarzenia pod wpływem alkoholu
– obejmuje: COVID-19, terroryzm

Polecamy również wyrobić kartę NFZ EKUZ – więcej info znajdziecie tutaj:
KARTA EKUZ NFZ

ROZSZERZONE

Poza tym oferujemy wykup dodatkowego pakietu ubezpieczenia zawartego w firmie Signal Iduna S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia: OWU Signal Iduna S.A.

Dodatkowo ubezpieczenia rozszerzone OBEJMUJĄ:
– zdarzenia pod wpływem alkoholu,
– COVID-19,
– terroryzm

Pakiet PREMIUM+ COVID (70zł)

KL i R: 30 000 EUR / ok. 135 000 PLN (koszty leczenia i ratownictwo za granicą);

NNW: 15 000 PLN (następstwo nieszczęśliwych wypadków);

Assistance

Pakiet EXTREME+COVID (110zł)

KL i R: 20 000 EUR / ok. 90 000 PLN (koszty leczenia i ratownictwo za granicą);

NNW: 15 000 PLN (następstwo nieszczęśliwych wypadków);

działa w snowparku i poza trasami

Assistance

Pakiet PREMIUM + EXTREME + COVID (180zł)

KL i R: 30 000 EUR / ok. 135 000 PLN (koszty leczenia i ratownictwo za granicą);

NNW: 15 000 PLN (następstwo nieszczęśliwych wypadków);

działa w snowparku i poza trasami

Assistance

Istnieje możliwość objęcia ubezpieczeniem w przypadku chorowania przez uczestnika na choroby przewlekłe.
Szczegóły mailowo: biuro@loco-travel.pl

Zakres ogólny ubezpieczenia w Signal Iduna S.A. – szczegóły w OWU Signal Iduna S.A.

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia zapewniające, w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:

Leczenie w Ambulatorium i Hospitalizację

Koszty Ratownictwa

Wizyty lekarza

Zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych

Leczenie powikłań ciąży

Przedwczesny poród

Leczenie Stomatologiczne

Komorę dekompresyjną

Transport do placówki medycznej

Transport między placówkami medycznymi

Transport do miejsca zakwaterowania

Naprawę i zakup i zakup okularów oraz naprawę protez

Ochrona pod wpływem alkoholu

Jeżeli w wyniku leczenia prowadzonego za granicą niezbędna jest kontynuacja leczenia w Rzeczpospolitej Polskiej ubezpieczenie obejmuje dodatkowo :

Pierwszą konsultację u lekarza prowadzącego kontynuację leczenia w Polsce

Zdjęcie gipsu, zmianę opatrunku, zdjęcie szwów

Koszty sprzętu rehabilitacyjnego

Dzienne świadczenie szpitalne

Transport do placówki i pomiędzy nimi

Zakres assistance obejmuje :

Całodobowy dyżur Centrali Alarmowej

Rozmowę telefoniczną z lekarzem Centrali Alarmowej

Tłumacza telefonicznego

Transport do kraju zamieszkania

Transport ubezpieczonego w celu kontynuacji podróży

Transport zwłok ubezpieczonego

Zakup trumny lub urny oraz kremacji za granicą

Koszty wyżywienia i zakwaterowania w celu rekonwalescencji

Przekazanie wiadomości

Pomoc w przypadku utraty dokumentów

Zwrot utraconej gotówki

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej

Telefoniczna pomoc prawna

Zastępstwo kierowcy

Opóźnienie lotu

Opóźnienie bagażu

Organizację przekazania gotówki

Transport Osoby Towarzyszącej niezbędnej do sprowadzenia ubezpieczonego do kraju zamieszkania

Wyżywienie i zakwaterowanie Osoby Towarzyszącej niezbędnej do załatwienia spraw związanych z powrotem

Wizytę osoby towarzyszącej

Wyżywanie i zakwaterowanie osoby pozostającej z ciałem ubezpieczonego

Transport osoby towarzyszącej związku ze śmiercią ubezpieczonego

Koszty transportu opiekuna

DOŁĄCZ DO NAS
I PRZEŻYJ NIEZAPOMNIANĄ PRZYGODĘ!